Wykład na temat handlu ludźmi w kontekście poszukiwania pracy

30.03.2022

Wczoraj w naszej szkole mieliśmy wyjątkowego gościa – aspiranta Kamila Przewieźlika, który wygłosił prelekcję na temat handlu ludźmi w kontekście poszukiwania pracy. Wykład był niezwykle ciekawy – zarówno młodzież, jak i kadra pedagogiczna słuchali z wielkim zainteresowaniem, a pytaniom nie było końca…

Panu Aspirantowi bardzo dziękujemy za prelekcję, za cierpliwe odpowiadanie na pytania i wykazanie się nieprawdopodobną wiedzą z dziedzin, które mocno wykraczały poza omawiany temat. A Młodzieży i Nauczycielom dziękuję za czynne uczestnictwo.

Oczywiście Pana Aspiranta zapraszamy z kolejnym ciekawym wykładem :)