- Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol cyfrowy zawodu 343404

Zapisz się

Kwalifikacje:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • HGT.12 .Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

                    Technik organizacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • zakłady gastronomiczne,
  • bary szybkiej obsługi,
  • pensjonaty, domy wczasowe,
  • restauracje na statkach i promach,
  • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

Zapisz się

Pliki do pobrania