Szkoły w Ustroniu

Klasa wielozawodowa

KLASA WIELOZAWODOWA

Zapisz się

Klasa wielozawodowa pozwala na kształcenie w dowolnie wybranym zawodzie, zgodnym z zainteresowaniami ucznia i aktualnymi potrzebami rynku. Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Taka formuła pozwala na zapoznanie się z daną profesją od strony praktycznej. 

 

 

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • stolarz,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • monter sieci,
 • instalacji urządzeń sanitarnych.

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.

 

Zapisz się

 

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA