STYPENDIUM PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium Prezesa w ZDZ Katowice to wyjątkowe wsparcie finansowe przyznawane najlepszym uczniom za ich osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. To nie tylko wyróżnienie dla utalentowanych młodych ludzi, ale także zachęta do dalszego rozwoju i podnoszenia poprzeczki swoich umiejętności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Stypendium Prezesa w ZDZ Katowice, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa, kryteriów oceny oraz procesu składania wniosków.

Pliki do pobrania