Wykaz szkół i kierunków kształcenia - ustron

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

100 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

100 zł

Kucharz

50 zł

100 zł

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik handlowiec - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Zapisz się

Technik inżynierii sanitarnej - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technik usług fryzjerskich - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ

50 zł

180 zł

Technikum

Technik usług fryzjerskich ze specjalnością kosmetyczną - NOWOŚĆ

50 zł

120 zł

Zapisz się

Technik żywienia i usług gastronomicznych - NOWOŚĆ

50 zł

120 zł