Baza

Budynek naszej szkoły istnieje już od ponad 200 lat. Świadczy o tym między innymi ręcznie wykonana mozaika posadzki. To tutaj w czasach zaborów prowadzone były lekcje w języku polskim mimo istniejącego zakazu. Obecnie łączymy w sobie historie ze współczesnością - budynek dostosowany jest do osób niedowidzących.

 Szkoła jest przyjazna, zorientowana na potrzeby uczniów, dysponuje dobrze wyposażoną bazą lokalowo-dydaktyczną. Sale lekcyjne są czyste, estetyczne, zaopatrzone w nowoczesny sprzęt multimedialny (komputery, laptopy, telewizory, rzutniki, tablicę interaktywną).

Na parterze budynku znajduje się pracownia gastronomiczna wyposażona w urządzenia i roboty kuchenne, mikser planetarny, a także piec konwekcyjno-parowy. Dzięki tym atutom szkoła pełni funkcję Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: kucharz.

Misją szkoły jest kształcenie dla potrzeb współczesnego rynku pracy. Klasa wielozawodowa umożliwia uczniom wybór zawodu zgodnie z zainteresowaniami. Do najbardziej popularnych zawodów należą: sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, murarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy i inne.


Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę, a wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na miesięcznych kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego.


Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą, płatne praktyki zawodowe, a także wliczanie czasu praktyk do stażu pracy. Uczniom pełnoletnim, mającym problemy ze znalezieniem praktyk, szkoła pomaga przez podpisanie umowy o współpracy z odpowiednim zakładem pracy, przyjaznym dla pracujących. Bezpośredni kontakt z pracodawcami od początku edukacji, nawiązuje kierownik i opiekun szkolenia praktycznego.
Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu organizowanego przez OKE lub mogą wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

W szkole znajduje się również ogólnodostępna baza hotelowa. W dwóch z sześciu pokoi znajdują się aneksy kuchenne i własne łazienki. Pokoje są zadbane, schludne. We wszystkich pokojach znajduje się wifi.  

 Na drugim piętrze znajduje się bardzo dobrze wyposażona pracownia plastyczna, gdzie organizowane są zajęcia artystyczne i twórcze koła zainteresowań.

Zaraz obok pracowni plastycznej znajduje się świetlica.To tutaj uczniowie edukują się poprzez gry i zabawy oraz zajęcia fitness. Do dyspozycji mają bilard, piłkarzyki, stół do ping ponga i sprzęt sportowy.