Liceum Ogólnokształcące - kształcenie ogólne ze specjalnością ratownictwo górskie


ZAPISZ SIĘ

Wśród pięknych Beskidów wszyscy wiedzą, że jedną z najbardziej zaszczytnych, ale i najbardziej wymagających ról jest bycie Ratownikiem GOPR.

Aby przygotować Was do tego wyzwania Liceum Ogólnokształcące w współpracy z Grupą Beskidzką GOPR tworzy klasę o specjalizacji GOPR.

Przygotowanie to obejmuje poza kształceniem ogólnym przygotowującym do zdania egzaminów maturalnych i dalszego rozwoju w szkolnictwie wyższym także planowane dodatkowe zajęcia takie jak:

 •          Rozszerzony j. angielski
 •          Zajęcia rozwijające umiejętności topografii
 •          Nauka i rozwijanie umiejętności narciarskich
 •          Dodatkowe zajęcia rozwijające sprawność fizyczną w tym umiejętności szczególnie związane z specyfiką pracy w górach!
 •          Zapoznanie się z specyfiką i technikami pracy GOPR.
 •          Zajęcia prowadzone przez Ratowników GOPR.

Czym zajmuje się Pracownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

Ideą tego kierunku jest przygotowanie młodych ludzi fizycznie i intelektualnie do pracy GOPR ale również ich harmonijny pełny rozwój na wszelkich poziomach. Szkoły ZDZ w Ustroniu, w tym Liceum Ogólnokształcące, jako Szkoły Twórcze, chcą rozwijać uczniów na polu wiedzy, ale również wszelkich umiejętności miękkich i twardych, sprawności fizycznej i wrażliwości artystycznej. Indywidualne podejście do ucznia i zaangażowanie nauczycieli sprawiają, że każdy uczeń może poczuć się w Szkole jak w domu.

Informacje podstawowe:

 • Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
 • Prowadzone jest kształcenie ogólne wraz z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji (kursy ECDL i inne).
 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, którzy indywidualnie i z zaangażowaniem traktują każdego ucznia.
 • Wpisowe wynosi 70 zł, a czesne 160 zł.

Co daje nauka w Liceum Ogólnokształcącym?

 • Nauka w przepięknej okolicy w zabytkowym budynku pierwszej polskojęzycznej szkoły w Ustroniu.
 • Przygotowywanie uczniów do uzyskania średniego wykształcenia oraz zdania egzaminu maturalnego
 • Przygotowywanie do podjęcia edukacji na uczelniach wyższych i szkołach policealnych.
 • Wykorzystanie doświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w wyposażaniu uczniów w dodatkowe umiejętności.
 • Poprawienie sprawności fizycznej.