HISTORIA SZKOŁY

Budynek dzisiejszego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, mieszczący się przy ulicy Stawowej 3 powstał w 1870 roku w miejscu wcześniej funkcjonującego, drewnianego budynku, w którym od 1787 roku działała ewangelicka szkoła parafialna – pierwsza szkoła w tym regionie kształcąca w języku polskim. Początkowo była to szkoła jednoklasowa. W 1870 roku została przekształcona w trzyklasową, w 1892 roku w czteroklasową, a w 1899 roku w pięcioklasową. W roku 1902 szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej i od tego czasu zaczęła funkcjonować jako „Publiczna 6-cio klasowa Szkoła nr 2 w Ustroniu”. W okresie okupacji, w związku z zakazem posługiwania się językiem polskim, wymieniono kadrę nauczycielską, a językiem prowadzenia zajęć stał się język niemiecki. Po wojnie szkoła zaczęła się borykać z problemem zbyt małej ilości pomieszczeń dla stale zwiększającej się liczby uczniów, dlatego podjęto decyzję o wybudowaniu nowego budynku, który został oddany do użytku w 1976 roku. Po wyprowadzce „dwójki” do nowej siedziby o odzyskanie budynku zaczęła się starać Parafia Ewangelicko-Augsburgska w Ustroniu, będąca jego pierwotnym właścicielem.

W 1979 roku budynek odkupił Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, który po kilku latach remontów, mających na celu dostosowanie obiektu do nowej funkcji, w 1984 roku uruchomił w nim Ośrodek Kształcenia Zawodowego. Jego zadaniem było prowadzenie kursów dopasowanych do aktualnych potrzeb rynkowych. Pierwszym kierownikiem Ośrodka był inż. Rudolf Krużołek. Po nim Ośrodkiem kierowali kolejno: Zbigniew Szczotka, Justyna Szyndler, Beata Gąsior i Aneta Bijok.  Od 1993 roku w budynku znalazło swoją siedzibę Policealne Studium Zawodowe, przekształcone później w Szkołę Policealną. Dyrektorem placówki był wówczas dr Paweł Broda. W 2005 roku został utworzony Zespół Szkół w ramach którego działała Szkoła Policealna oraz Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe. Dyrektorem od 2005 do 2008 roku była mgr Ewa Leftwich. W roku 2008 zostało powołane do istnienia Gimnazjum dla Młodzieży z oddziałami przysposabiającymi do pracy, które w związku z reformą edukacji zakończyło działalność w 2019 roku.  Dla potrzeb absolwentów Gimnazjum została otwarta Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która w wyniku wspomnianej reformy została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia. Dyrektorem tak działającego Zespołu Szkół była w latach 2008-2014 mgr Barbara Nawrat, a w latach 2014-2022 mgr Mariola Rybica.

I chociaż przez lata działania placówki zmieniały się nazwy i kierunki kształcenia, to jedno pozostaje niezmienna – rodzinna, ciepła atmosfera, którą z sentymentem wspominają absolwenci naszej szkoły, a także kadra pedagogiczna, która nie tylko dbała o wykształcenie, ale pomagała przejść przez liczne trudności okresu dojrzewania i wchodzenia w dorosłość. Więc jeśli czytasz te słowa, a jeszcze nie znasz Zespołu Szkół w Ustroniu prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to zapraszamy – przyjdź i poznaj naszą szkołę. Może to jest szkoła, której szukasz dla siebie lub kogoś bliskiego?