Szkoły w Ustroniu

O Szkole

 

1. Szkoła branżowa I stopnia

to szkoła ponadpodstawowa, w której uczeń nie tylko poszerzy swoją wiedzę ogólnokształcącą, ale przede wszystkim szybko uzyska umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Naukę w szkole branżowej I stopnia może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem zawodowym lub czeladniczym. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń otrzymuje tytuł zawodowy i może podjąć pracę w wybranym zawodzie lub kontynuować naukę w szkole branżowej drugiego stopnia.

W Szkole Branżowej I Stopnia w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- kucharz,

- fryzjer,

- oraz prowadzimy klasę wielozawodową, w której uczeń ma możliwość wyboru zawodu, zgodnego z jego zainteresowaniami.

 

 

2. Szkoła branżowa II stopnia

to szkoła, która umożliwia uzupełnienie wykształcenia uzyskanego w szkole I stopnia oraz uzyskanie tytułu zawodowego technika i zdanie egzaminu maturalnego. Naukę w szkole branżowej II stopnia może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia. W szkole branżowej II stopnia można kontynuować wyłącznie naukę w zawodzie, w którym kształciło się w szkole branżowej I stopnia (nie ma możliwości zmiany zawodu między poszczególnymi stopniami szkół). Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia uczeń może podjąć pracę w wybranym zawodzie lub (o ile zdał egzamin maturalny) kontynuować naukę na studiach.

W Szkole Branżowej II Stopnia w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- technik usług fryzjerskich,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik handlowiec.

W szkole branżowej II stopnia nie ma możliwości utworzenia klasy wielozawodowej! Dlatego konieczne jest znalezienie szkoły, która prowadzi edukację w szukanym przez nas zawodzie.

 

3. Liceum Ogólnokształcące

to szkoła ponadpodstawowa przygotowująca przede wszystkim do realizowania swoich pasji i poszerzania zainteresowań na poziomie uczelni wyższych i policealnych. Uczeń w tym typie placówki pobiera naukę w szerokim zakresie wiedzy ogólnej by zakończyć ją przystapieniem do egzaminu maturalnego. Naukę w Liceum może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka trwa 4 lata. Po ukończeniu szkoły uzyskuje się możliwość  kontynuowania nauki na studiach wyższych albo w szkołach policealnych. W naszym Liceum przygotowujemy ponadto do pracy w służbach Górskiego Ochotniczego Pogotwia Ratunkowego. Rozszerzony program z geografii i języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia m.in. sportowe i z pracownikami GOPR mają sprawić, że nasz abslowent będzie doskonale przygotowany do służby lub realizowania się w powiązanych branżach.

 

 

O SZKOLE