Zespół Szkół w Ustroniu

O Szkole

 

1. Szkoła branżowa I stopnia

to szkoła ponadpodstawowa, w której uczeń nie tylko poszerzy swoją wiedzę ogólnokształcącą, ale przede wszystkim szybko uzyska umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Naukę w szkole branżowej I stopnia może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem zawodowym lub czeladniczym. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń otrzymuje tytuł zawodowy i może podjąć pracę w wybranym zawodzie lub kontynuować naukę w szkole branżowej drugiego stopnia.

W Szkole Branżowej I Stopnia w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- kucharz,

- fryzjer,

- oraz prowadzimy klasę wielozawodową, w której uczeń ma możliwość wyboru zawodu, zgodnego z jego zainteresowaniami.

 

2. Szkoła branżowa II stopnia

to szkoła, która umożliwia uzupełnienie wykształcenia uzyskanego w szkole I stopnia oraz uzyskanie tytułu zawodowego technika i zdanie egzaminu maturalnego. Naukę w szkole branżowej II stopnia może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia. W szkole branżowej II stopnia można kontynuować wyłącznie naukę w zawodzie, w którym kształciło się w szkole branżowej I stopnia (nie ma możliwości zmiany zawodu między poszczególnymi stopniami szkół). Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia uczeń może podjąć pracę w wybranym zawodzie lub (o ile zdał egzamin maturalny) kontynuować naukę na studiach.

W Szkole Branżowej II Stopnia w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- technik usług fryzjerskich,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik handlowiec.

W szkole branżowej II stopnia nie ma możliwości utworzenia klasy wielozawodowej! Dlatego konieczne jest znalezienie szkoły, która prowadzi edukację w szukanym przez nas zawodzie.

3. Technikum

Technikum to szkoła ponadpodstawowa stanowiąca syntezę liceum i szkoły branżowej. Ten rodzaj szkoły jest idealnym wyborem dla osób, które chcą uzyskać zarówno kwalifikacje zawodowe, jak i średnie wykształcenie ogólnokształcące. Co ważne – po ukończeniu technikum (pod warunkiem zdania egzaminu maturalnego) jest możliwość podjęcia studiów. Naukę w technikum może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w technikum trwa 5 lat i jest zakończona egzaminem maturalnym oraz zawodowym. Po ukończeniu szkoły uzyskuje się tytuł technika w danym zawodzie i możliwość podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach wyższych albo w szkołach policealnych.

W Technikum Zespołu Szkół Twórczych w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- Technik żywienia i usług gastronomicznych,

- Technik usług fryzjerskich.

4. Ognisko muzyczne.

Ognisko muzyczne jest miejscem, które daje możliwość uzyskania praktycznej umiejętności gry na wybranym instrumencie, niezależnie od wieku czy posiadanego wykształcenia. Nauka odbywa się przez cotygodniowe, indywidualne lekcje. Naukę w ognisku muzycznym może podjąć absolutnie każdy, kto ma taką chęć i zapał do grania lub śpiewania! Nie ma tutaj limitu wieku, nie ma kryteriów, które trzeba spełnić, a zapisy są prowadzone cały czas (naukę można zacząć w każdej chwili). Nauka w ognisku muzycznym nie ma określonych ram czasowych (jednak aby uzyskać minimalne umiejętności warto nastawić się na naukę przez co najmniej rok). Dzięki temu, że zajęcia są prowadzone w trybie indywidualnym, istnieje możliwość dopasowania terminu lekcji do możliwości czasowych ucznia. W Zespole Szkół Twórczych w Ustroniu prowadzimy kształcenie na następujących instrumentach:

- fortepian/pianino

- gitara,

- skrzypce,

- flet poprzeczny,

- akordeon,

- śpiew.

 

O SZKOLE