Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 

Do Branżowej Szkoły I Stopnia / Do technikum:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • fotografie
 • wpłacenie wpisowego

 Do Branżowej Szkoły II Stopnia

 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • fotografie
 • wpłacenie wpisowego

Do Ogniska muzycznego:

 • wniosek o przyjęcie do ogniska muzycznego
 • wpłacenie wpisowego