BRANŻOWA SZKOŁA i STOPNIA

Szkoła branżowa I stopnia to szkoła ponadpodstawowa, w której uczeń nie tylko poszerzy swoją wiedzę ogólnokształcącą, ale przede wszystkim szybko uzyska umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Naukę w szkole branżowej I stopnia może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem zawodowym lub czeladniczym. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń otrzymuje tytuł zawodowy i może podjąć pracę w wybranym zawodzie lub kontynuować naukę w szkole branżowej drugiego stopnia.

W Szkole Branżowej I Stopnia w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- kucharz,

- fryzjer,

- oraz prowadzimy klasę wielozawodową, w której uczeń ma możliwość wyboru zawodu, zgodnego z jego zainteresowaniami.