rekrutacja

Zapraszamy do naszych szkół

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025

Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

 

Kierunki dla młodzieży:

1.Branżowa Szkoła  I Stopnia (cykl nauki 3 lata)

 • Wielozawodowa

 • Fryzjer

 • Kucharz

 • Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
 • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

2.Branżowa Szkoła II Stopnia (cykl nauki 2 lata)

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Technik usług fryzjerskich 

 • Technik handlowiec

 • Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
 • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 • Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

 

3. Liceum Ogólnokształcące (cykl nauki 4 lata)

 • Kształcenie Ogólne ze specjalnością Ratownictwo Górskie

 • kształcenie w technikum trwa 4 lata
 • naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • możliwość zdania egzaminu dojrzałości i kontynuowania nauki na studiach.