rekrutacja

Zapraszamy do naszych szkół

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022

Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

 

Kierunki dla młodzieży:

1.Branżowa Szkoła  I Stopnia klasa I (cykl nauki 3 lata)

  • Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
  • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

2.Branżowa Szkoła II Stopnia klasa I (cykl nauki 2 lata)

  • Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
  • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
  • Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

 

3. Technikum - Szkoła twórcza
    (cykl nauki 5 lat)

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (na dole strony w "pliki do pobrania")
  • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • trzy fotografie
  • wpłacenie wpisowego

 

ZOBACZ TUTAJ

 

Pliki do pobrania