Technik handlowiec

Technik handlowiec - symbol cyfrowy zawodu 522305

 Zapisz się

Kwalifikacje: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych          

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna  i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Możliwość zatrudnienia:

 • Merchandiser.
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia.
 • Referent/asystent ds. sprzedaży.
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta.
 • Kupiec.
 • Akwizytor.
 • Specjalista ds. zaopatrzenia.
 • Specjalista ds. sprzedaży.
 • Specjalista ds. obsługi klienta.
 • Zastępca kierownika działu handlowego.
 • Kierownik działu handlowego.

 

 Zapisz się