Liceum Ogólnokształcące

to szkoła ponadpodstawowa przygotowująca przede wszystkim do realizowania swoich pasji i poszerzania zainteresowań na poziomie uczelni wyższych i policealnych.

Uczeń w tym typie placówki pobiera naukę w szerokim zakresie wiedzy ogólnej by zakończyć ją przystapieniem do egzaminu maturalnego. Naukę w Liceum może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka trwa 4 lata. Po ukończeniu szkoły uzyskuje się możliwość  kontynuowania nauki na studiach wyższych albo w szkołach policealnych.

W naszym Liceum przygotowujemy ponadto do pracy w służbach Górskiego Ochotniczego Pogotwia Ratunkowego. Rozszerzony program z geografii i języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia m.in. sportowe i z pracownikami GOPR mają sprawić, że nasz abslowent będzie doskonale przygotowany do służby lub realizowania się w powiązanych branżach.