BRANŻOWA SZKOŁA iI STOPNIA

Szkoła branżowa II stopnia to szkoła, która umożliwia uzupełnienie wykształcenia uzyskanego w szkole I stopnia oraz uzyskanie tytułu zawodowego technika i zdanie egzaminu maturalnego. Naukę w szkole branżowej II stopnia może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia. W szkole branżowej II stopnia można kontynuować wyłącznie naukę w zawodzie, w którym kształciło się w szkole branżowej I stopnia (nie ma możliwości zmiany zawodu między poszczególnymi stopniami szkół). Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia uczeń może podjąć pracę w wybranym zawodzie lub (o ile zdał egzamin maturalny) kontynuować naukę na studiach.

W Szkole Branżowej II Stopnia w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- technik usług fryzjerskich,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik handlowiec.

W szkole branżowej II stopnia nie ma możliwości utworzenia klasy wielozawodowej! Dlatego konieczne jest znalezienie szkoły, która prowadzi edukację w szukanym przez nas zawodzie.