Projekt "Dobre praktyki dają wyniki"

ZSZ zrealizowała w 2014 r. europejski projekt „Dobre praktyki dają wyniki”. To Projekt Mobilności realizowany przez Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii dla grupy 32 uczniów kształcących się w zawodzie: kucharz, blacharz, mechanik samochodowy oraz sprzedawca.
I grupa licząca 32 osoby wyjechała do Sewilli w Andaluzji .
Cele projektów: wsparcie uczniów i słuchaczy w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, a także zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i podnoszenie własnych kompetencji społecznych, podniesienie ich motywacji do kształcenia, pokonywania przeszkód, zdobyta wiedza i potwierdzone kwalifikacje podniosą samoocenę i aspirację do poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy, jak i poza nim, nawiązanie kontaktów z osobami zarządzającymi i pracującymi w przedsiębiorstwach branżowych, doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym .