Teoretyczne kursy zawodowe - harmonogram zajęć

23.03.2022

Informujemy, że na stronie CKZ Bażanowice jest już dostępny harmonogram zajęć teoretycznych kursów zawodowych. Prosimy Uczniów naszej szoły o niezwłoczne zapoznanie się z w/w harmonogramem. 
» Turnusy dokształcania teoretycznego Centrum Kształcenia Zawodowego Bażanowice (ckpbazanowice.pl)