Technik usług fryzjerskich

REKRUTACJA - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Zapisz się

Technik usług fryzjerskich - symbol cyfrowy zawodu 514105

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych.

Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji, które kończą się Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie. Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

Kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich,

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
3. Zmiana koloru włosów

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

1. Wykonywanie projektów fryzur
2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur;
5) wykonywania projektów fryzur;

Zajęcia praktyczne (praktyczna nauka zawodu) jest realizowana u pracodawców oraz na szkolnej pracowni fryzjerskiej. Z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiera umowę o kształcenie praktyczne.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

1) zainteresowania w zakresie mody, stylizacji,
2) pomysłowość, twórczość,
3) kreatywność,
4) higiena pracy,
5) wysoka kultura osobista;
6)komunikatywność, umiejętność wysławiania się;

W zawodzie niezbędna jest wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności
w pracy, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Z zatrudnieniem nie ma kłopotu. Rynek usług fryzjerskich jest od lat ustabilizowany i zapotrzebowanie jest stałe. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie
w renomowanych Salonach Fryzjerskich czy też Fryzjersko - Kosmetycznych. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także miejsca, gdzie potrzebny jest stylista czyli teatry, telewizja, studia fotograficzne.

Zapisz się