Przyjdź na nowy kierunek - kształcenie ogólne ze specjalnością GOPR

3.04.2023

Wśród pięknych Beskidów wszyscy wiedzą, że jedną z najbardziej zaszczytnych, ale i najbardziej wymagających ról jest bycie Ratownikiem GOPR.

Aby przygotować Was do tego wyzwania, Liceum Ogólnokształcące w współpracy z Grupą Beskidzką GOPR tworzy klasę o specjalizacji GOPR.

Przygotowanie to obejmuje poza kształceniem ogólnym przygotowującym do zdania egzaminów maturalnych i dalszego rozwoju w szkolnictwie wyższym także planowane dodatkowe zajęcia takie jak:

  • Rozszerzony j. angielski
  • Zajęcia rozwijające umiejętności topografii
  • Nauka i rozwijanie umiejętności narciarskich
  • Dodatkowe zajęcia rozwijające sprawność fizyczną w tym umiejętności szczególnie związane ze specyfiką pracy w górach!
  • Zapoznanie się ze specyfiką i technikami pracy GOPR.
  • Zajęcia prowadzone przez Ratowników GOPR.

Pracownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) to osoba zaangażowana w ratowanie ludzi w górach i na szlakach turystycznych. Pracownik GOPR to zwykle osoba z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem w ratownictwie górskim, która jest w stanie szybko i skutecznie reagować w przypadku wypadków w górach.

Do zadań pracownika GOPR należą m.in. udzielanie pierwszej pomocy, przewożenie rannych osób, prowadzenie akcji ratunkowych w trudnych warunkach terenowych oraz koordynacja pracy zespołu ratowników. Praca ta wymaga dużego zaangażowania, profesjonalizmu oraz odporności na stres.