- Technik inżynierii sanitarnej - NOWOŚĆ

Technik inżynierii sanitarnych

 Zapisz się

Kwalifikacje:

 • BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Czym zajmuje się technik inżynierii sanitarnej?

 • organizowaniem i wykonywaniem robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • organizowaniem i wykonywaniem montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych;
 • organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Gdzie może pracować technik inżynierii sanitarnej

 • w firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków;
 • w przedsiębiorstwach komunalnych;
 • w przedsiębiorstwach ciepłowniczych;
 • w przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię;
 • w przemyśle i przetwórstwie;
 • w chłodnictwie i klimatyzacji
 • w firmach budowlanych

Może również prowadzić własną firmę;

 Zapisz się