Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol cyfrowy zawodu 343404

Zapisz się

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane w planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

Młodzież uczy się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego uczestnictwa w rynku pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Kwalifikacje:

 •         HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 •         HGT.12 .Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •         oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
 •         sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
 •         planowania i oceny żywienia
 •         organizowania produkcji gastronomicznej
 •         planowania i realizacji usług gastronomicznych

Możliwości zatrudnienia:

 •         restauracje,
 •         zakłady gastronomiczne,
 •         bary szybkiej obsługi,
 •         pensjonaty, domy wczasowe,
 •         restauracje na statkach i promach,
 •         szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 •         przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

Zapisz się

Pliki do pobrania