Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Ustroniu


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, sprzedawca, stolarz oraz innych wybranych przez ucznia.
Oferujemy
: dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia. Dla wszystkich uczniów zniżki na kursy.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, profesjonalną kadrę nauczycielską, ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

Zespół Szkół w Ustroniu

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Stawowa 3 , 43-450 Ustroń

Aktualności Zobacz wszystkie »

Dzień otwarty - 21.03.2019

19.03.2019

REKRUTACJA - KUCHARZ

6.03.2019

REKRUTACJA - KLASA WIELOZAWODOWA

6.03.2019

REKRUTACJA - FRYZJER

6.03.2019

REKRUTACJA - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

6.03.2019

REKRUTACJA - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

6.03.2019