Wykaz szkół i kierunków kształcenia - ustron

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Gimnazjum dla Młodzieży

Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

50 zł

50 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Klasa wielozawodowa

50 zł

50 zł

Zapisz się

Kucharz

50 zł

50 zł

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

50 zł

140 zł

Zapisz się

Szkoła Policealna

Sekretarka medyczna

50 zł

150 zł

Zapisz się

Medyczne Studium Zawodowe

Terapeuta zajęciowy

50 zł

150 zł

Zapisz się

Szkoła podstawowa dla dorosłych kl. VII oraz VIII

Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

50 zł

50 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (T.6.)

50 zł

170 zł

Zapisz się