Wykaz szkół i kierunków kształcenia - ustron

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

100 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

100 zł

Kucharz

50 zł

100 zł

Technikum

Technik usług fryzjerskich

50 zł

120 zł

Zapisz się

Technik żywienia i usług gastronomicznych

50 zł

120 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)

50 zł

170 zł

Zapisz się