Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 

 

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

 • świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • fotografie
 • wpłacenie wpisowego

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH  (Policealne Studium Zawodowe)

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • fotografie
 • wpłacenie wpisowego