Technik usług fryzjerskich - Technikum

29.05.2019

Technik usług fryzjerskich - symbol cyfrowy zawodu 514105

Nauka trwa 4 lata (absolwenci gimnazjum) lub 5 lat (absolwenci szkoły podstawowej
i obejmuje kształcenie ogólne
– przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe oraz przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji, które kończą się Egzaminem  Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie. Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych
w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.

Kwalifikacje:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
3. Zmiana koloru włosów

AU.26. Projektowanie fryzur

1. Wykonywanie projektów fryzur
2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej

 

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.

Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych.

Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur;
5) wykonywania projektów fryzur;

Zajęcia praktyczne (praktyczna nauka zawodu) jest realizowana u pracodawców oraz na szkolnej pracowni fryzjerskiej. Z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiera umowę o kształcenie praktyczne.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

1) zainteresowania w zakresie mody, stylizacji,
2) pomysłowość, twórczość,
3) kreatywność,
4) higiena pracy,
5) wysoka kultura osobista;
6)komunikatywność, umiejętność wysławiania się;

W zawodzie niezbędna jest wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności
w pracy, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Z zatrudnieniem nie ma kłopotu. Rynek usług fryzjerskich jest od lat ustabilizowany i zapotrzebowanie jest stałe. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie
w renomowanych Salonach Fryzjerskich czy też Fryzjersko - Kosmetycznych. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także miejsca, gdzie potrzebny jest stylista czyli teatry, telewizja, studia fotograficzne.

 

 

Zapisz się