Szkoła podstawowa dla dorosłych kl. VII i VIII

Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą procesu wygaszania gimnazjów dotychczas prowadzone Gimnazjum dla Młodzieży w Ustroniu  z przyuczeniem zawodowym w najbliższych latach przekształci się w oddziały klas VII i VIII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z przyuczeniem do zawodu.

Uruchamiamy w roku szkolnym 2017/2018 klasę VII Szkoły podstawowej dla Dorosłych z przyuczeniem do wykonania określonej pracy w zawodzie.

Zapewniamy pomoc w wyborze zawodu ( badanie predyspozycji ucznia, rozmowę z doradcą zawodowym ).

 

Warunku przyjęcia: 

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby powyżej 15 roku życia, które legitymują się świadectwem ukończenia minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu. Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy.