Sekretarka medyczna

15.01.2019

Zadania, które wykonuje sekretarka medyczna, wymagają różnych kompetencji.To zawód, który wiąże się nie tylko z czynnościami przy biurku i pracą na komputerze, ale również z codzienną komunikacją, rozmowami i wymianą informacji. Podejmując naukę w naszej szkole będziesz świetnie przygotowany do wykonywania tego zawodu!

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Słuchacze rocznej szkoły policealnej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej/ państwowe świadectwo MEN ukończenia kursu oraz dyplom z certyfikatem.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • Przyjmowanie zgłoszeń i umawianie pacjentów

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej

 • Kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek oraz

 • Prowadzenie dokumentacji zdrowotnej

 • Przyjmowanie preparatów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych

 • Gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań)

 • Udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów oraz informowanie ich o warunkach udzielania świadczeń

 • Prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych, wystawianie faktur oraz przyjmowanie płatności

 • Współpraca z lekarzami i pielęgniarkami, prowadzenie rejestru obecności poszczególnych członków personelu medycznego

 

Cechy sekretarki medycznej:

- cierpliwości, empatia i opanowanie

-  dokładność, umiejętność logicznego myślenia, poczucie estetyki i podzielność uwagi

 

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • szpitalach
 • prywatnych klinikach i gabinetach
 • przychodniach lekarskich
 • przychodniach stomatologicznych
 • laboratoriach

 

Zapisz sie już dziś - ruszamy od  lutego !!!