Sekretarka medyczna

Wykonywanie zawodu sekretarki medycznej polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

Sekretarka medyczna organizuje prace biurowa, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji.

 

Sekretarze medyczni i pokrewni zajmują się:                                                               - gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie pacjenta i środowisku  wykorzystując specjalistyczną wiedzę z zakresu terminologii medycznej i procedur świadczenia usług opieki zdrowotnej, 

- udzielają  informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych,                                  - prowadza rozliczenia finansowe i ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawiają rachunki i zaświadczenia,                                                                           -  przygotowują dane o pacjentach do komputerowych baz danych,                                     - zbierają, porządkują i udostępniają materiały dotyczące chorób i ich zapobieganiu,

- przygotowują wnioski ubezpieczeniowe,

Absolwenci mogą być zatrudnieni w :

- szpitalach,

- przychodniach,

- sanatoriach i uzdrowiskach,

- prywatnych gabinetach lekarskich i rehabilitacyjnych

- firmach medycznych i farmaceutycznych,

- hurtowniach medycznych.