Rolnik

Rolnik pprowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą z wykorzystaniem środków technicznych oraz z zastosowaniem rachunku ekonomicznego.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

Zapisz się