Rekrutacja on-line na rok szkolny 2020/2021

20.04.2020

Szkoły w Ustroniu

ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 / 854-33-00
tel. kom: 697 818 742
www: szkoly.ustron.zdz.pl
e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl

Kierunki dla młodzieży:

1. Branżowa Szkoła  I Stopnia klasa I (cykl nauki 3 lata)

 • Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
 • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Możliwość kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w wybranych zawodach

2. Technikum (cykl nauki 5 lat)

3. Branżowa Szkoła II Stopnia klasa I (cykl nauki 2 lata)

 • Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
 • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia na tym samym kierunku
 • Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (na dole strony w "pliki do pobrania")
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • trzy fotografie
 • wpłacenie wpisowego