rekrutacja

Zapraszamy do naszych szkół

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2019/2020

Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

 

Kierunki dla młodzieży:

1.Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia klasa I (cykl nauki 3 lata)

 • Zgodnie z reformą MEN w roku szkolnym 2017/2018 dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje zastąpiona Branżową Szkołą I Stopnia.
 • Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
 • Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Gimazjum.

2. Technikum (cykl nauki 4 lata)

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum
 • wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (na dole strony w "pliki do pobrania"
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (bezpłatne zaświadczenie od lekarza rodzinnego)
 • trzy fotografie
 • wpłacenie wpisowego

Kierunki dla dorosłych:

1. Policealna Szkoła

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (na dole strony w "pliki do pobrania")
 • dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • trzy fotografie
 • wpłacanie wpisowego

Dodatkowe informacje:

ZOBACZ TUTAJ

 

Pliki do pobrania