rekrutacja

Zapraszamy do naszych szkół

Rozpoczęliśmy rekrutację na nowy rok szkolny 2017/2018

Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Zespół Szkół w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 / 854-33-00
fax: 33 / 854-45-05
www: szkoly.ustron.zdz.pl
e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl

 

Kierunki dla młodzieży:

 • Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa II i III
  - wszystkie zawody
  Zapisz się

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa II I III wielozawodowa
  - wszystkie zawody
  Zapisz się

 • Branżowa Szkoła zawodowa I stopnia klasa I (cykl nauki 3 lata)
  - wszystkie zawody

 • Zgodnie z reformą MEN w roku szkolnym 2017/2018 dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje zastąpiona Branżową Szkołą I Stopnia.

  Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia  odbywa się w klasie wielozawodowej i trwa 3 lata. 

  Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia Gimazjum. 


  Zapisz się

 • Technikum (cykl nauki 4 lata)
  -Technik żywienia i usług gastronomicznych
  Zapisz się

  Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.
  Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  1. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (na dole strony w "pliki do pobrania")
  4. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (bezpłatne zaświadczenie od lekarza rodzinnego)
  5. trzy fotografie
  6. wpłacenie wpisowego

Kierunki dla dorosłych:

 • Policealna Szkoła Sekretarek
  -
  sekretarka medyczna
  Zapisz się

 • Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe
  - Terapeuta zajęciowy
  Zapisz się

  Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  1. dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  2. wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (na dole strony w "pliki do pobrania")
  3. dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  4. trzy fotografie
  5. wpłacanie wpisowego


Dodatkowe informacje:

ZOBACZ TUTAJ

Pliki do pobrania