Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

  • Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  • Prowadzi procesy produkcji wyrobów spożywczych
  • Magazynuje wyroby gotowe i przygotowuje je do wysyłki
  • Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  • Prowadzi procesy produkcji wyrobów spożywczych Magazynuje wyroby gotowe i przygotowuje je do wysyłki

 

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: piekarz, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Zapisz się