Malarz-tapeciarz

Podstawowym zadaniem malarza-tapeciarza jest pokrywanie farbami, lakierami i emulsjami wnętrz mieszkań oraz innych budynków użyteczności publicznej. Zajmuje się on także tapetowaniem, czyli nakleja na ściany i sufity gotowe arkusze tapet. Maluje powierzchnie ścian, sufitów, powierzchnie stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Podczas malowania i tapetowania może stosować wzornictwo i techniki ozdobne.

Malarz-tapeciarz po zapoznaniu się z miejscem pracy, ustala zakres robót i przygotowuje potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt.

Wybór techniki malarskiej zależy od funkcji i charakteru malowanego pomieszczenia oraz od wymagań zleceniodawcy.

Kolejnym etapem pracy malarza-tapeciarza jest przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie. W pomieszczeniach remontowanych malarz oczyszcza ściany, likwiduje zacieki, naprawia drobne uszkodzenia tynków oraz gruntuje podłoże.

Tapetowanie także poprzedzone jest przygotowaniem podłoża.

Zapisz się