Elektryk

  • Elektryk wykonuje instalacje elektryczne,
  • Montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne.
  • Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

Możesz prowadzić własną firmę.

Zapisz się