Stolarz

Zadania zawodowe:

  • wykonywania wyrobów z drzewa i tworzyw drzewnych;
  • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
  • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.


Charakterystyka zawodu
Stolarz wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych gatunku drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Posługuje się narzędziami do ręcznej obróbki drewna oraz maszynami i urządzeniami do obróbki drewna, w tym obrabiarkami sterowanymi numerycznie.

Możliwości zatrudnienia
Stolarz może pracować w zakładach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań i innych wyrobów, na stanowiskach robotniczych w działach takich jak składy materiałów, suszarnie, działy obróbki drewna, działy konserwacji i zabezpieczania materiałów, przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna i tworzyw drzewnych, w modelarniach, klejarniach, wykańczalniach, montowniach, pakowalniach i magazynach wyrobów. Może również prowadzić własny zakład stolarski.

Zapisz się