Fotograf

Fotograf wykonuje prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu.

Praca w różnych  środowiskach: w plenerze, pomieszczeniach zamkniętych, studiach fotograficznych, halach zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Możesz fotografować również w bardzo ekstremalnych warunkach, np. pod ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu, na szczytach gór, wieżowców. Możesz wykonywać pracę w policji – na miejscu przestępstwa utrwalać obrazy dla potrzeb dokumentacji spraw.

Różnorodność pracy w tym zawodzie wymaga poruszania się w obrębie miasta i kraju.

Najczęstszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest prowadzenie własnej firmy. Poza pracą w prywatnym zakładzie możesz pracować także dla gazet, firm, osób prywatnych i innych zleceniodawców, w zakładach fotograficznych. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w dużych aglomeracjach miejskich, pracując w wytwórniach i studiach filmowych, dla agencji prasowych, mody lub reklamowych.

Zapisz się